Oppfinnernett
   Bakken 5
  4328 Sandnes
  Tlf. 930 46 601

sigmund.alsvik@lyse.net


NYTTIG:
Som oppfinner har du av og til behov for å vise idéen din til andre. Da bør du få den andre parten å skrive under på denne fortrolighets-
avtalen
.

Her finner du en engelsk versjon av fortrolighets-
avtalen.

Patentsøknads-
skjema

(pdf-fil)

Dette er eksempel på utforming av en
Lisensavtale


Tidligere artikler:
-Hvorfor er bedriftene så trege?

-Gyselig gildt
å stelle med utklekking.


Oppfinnelser på bestilling.

Oppfinnsomhet i bedriften.


Tar nyskaperne
på alvor.


Design
- gode råd til oppfinnerne.

Fortjener Norge
å ha oppfinnere?

--------------------

Herfinner du gode linker:
patentstyret.no


Spørsmål om
PATENTER

Patentstyret har laget en oversikt over spørsmål mange stiller om patenter.
Se selv


Slik skriver du patentkrav

Øystein Skalland (bildet) er senioringeniør og saksbehandler i Patentstyret. I bladet Gründer nr. 3/2002 har han skrevet en artikkel med gode råd om hvordan søknadens patentkrav kan formuleres.
Les og lær!

.
Boklig lærdom kan ikke legges i matskapet.
Islandsk ordtak
.
Ættesogelage

Oppfinnerskolen Idéum i Sverige trenger norske elever for å overleve!

RuneJeg fikk et rop om hjelp fra Sverige, fra utdanningssjef Robert Nilsen ved oppfinnerskolen Idéum, sier Rune Storrøsæter fra Nøtterøy, tidligere elev ved skolen. Deres ettårige innovasjonskurs, ”Teknisk nyskapende”, som starter den 15.februar i år har for få elever. Idéum har over 30 års historie i Sverige, og har utdannet over 500 elever i alderen 20-65 år. Les videre.
Her ser vi Rune Storrøsæter midt på bildet, med to kolleger.
Har du behov for få tegnet idéen din?
Oppfinnelser er idéer som oppstår inne i hodet på mennesker. Skal idéene bli til noe, er det nødvendig å synliggjøre dem. Det kan skje i form av ord, illustrasjoner, modeller eller prototyper. I starten er tegninger en effektiv og enkel måte å presentere idéene på. Spesielt er tredimensjonale tegninger illustrerende og kan ofte sammenlignes med et fotografi. I dag fins gode tegneprogrammer til bruk på datamaskin. Men hvor mange av oss kan bruke disse?

Sigmund Brunes fra Klepp i Rogaland (på bildet til høyre) har lært seg å tegne på datamaskin, både enkle tegninger og tredimensjonale illustrasjoner. Han er dessuten en teknisk dyktig person. Derfor kan han, om ønskelig, foreslå forbedringer på idéen din. Sigmund Brunes står til disposisjon for alle som har behov for gode tegninger. OppfinnerNETT garanterer at idéen din ikke blir stjålet. Du kan gjøre uforpliktende henvendelse til Brunes via hans mail sigmund.brunes@kleppnett.no
Mannen med idéene

Scott Arnesen
fra Oslo er en sann oppkomme av oppfinneridéer. Til nå har han notert 425 idéer. Selv om ikke alle idéene kan kalles oppfinnelser, ligger det en enestående kreativitet og nytenking bak mange av påhittene. Og alder er ikke noen hindring, kanskje tvert imot. Scott er 84 år og "still going strong." Les videre.Denne idéen får du gratis av Scott Arnesen
Det dreier seg om en nødsdemning, rimelig, rask og enkel  å montere, lett å transportere, eventuelt med fly, og kan nyttes om igjen. Den er også miljøvennlig. Les videre.

OPPFINNERNETTVERK!
Oppfinnernett er nettsted for oppfinnere, mekanikere, konstruktører, produktutviklere og andre nyskapere. Oppfinnernett er også en nettverksorganisasjon der medlemmene hjelper hverandre. Sammen kan vi ivareta oppfinnernes interesser. Meld deg inn i Oppfinnernett. Fyll ut dette enkle skjemaet og send det som e-post. Det koster ingenting å bli med.
Pål A. Østvold (bildet) fra Sandnes er en av dem som anbefaler oppfinnerne å stå sammen. Han har gjort en viktig oppfinnelse innen strømforsyning og har startet firmaet EL-TRACK AS.

Oppfinnelser i arbeidsforhold
– hvem har retten på sin side?
 

Mange viktige oppfinnelser blir gjort av personer i ansettelsesforhold. Dette kan by på store utfordringer både for arbeidsgiver og arbeidstaker: Hvem har rett til å få patentbeskyttet oppfinnelsen? Hvilken interesse har arbeidsgiver i å få overta en arbeidstakers oppfinnelse? Når har arbeidstaker krav på økonomisk godtgjøring? Hvis slike spørsmål ikke er avklart, kan gleden over å ha lagt det store gullegget bli alt annet enn gledelig.Les artikkelen.
Artikkelen er skrevet av Espen Eidlaug
Nyskaper som stiller opp
når det offentlige svikter

Stig Bakke (bildet) hørte på lokalradioen hvordan en oppfinner fra Haugesund hadde strevd i årevis med å få tak i offentlige midler til utvikling av et bølgekraftverk. Alle hadde sagt nei, helt fra Steensnæs og kompani, SND og alle institusjoner.
– Det er utrolig provoserende, sier Bakke. – De snakker så fint om at de skal motivere og legge til rette for nyskaping. Og så gjør de ikke en skitt, mener en engasjert Bakke. Så tok han likegodt skjeen i egen hånd. Han, en kollega og oppfinneren har nå investert 5 mill. kroner i selskapet Wave Engergy AS. Les mer.
Oppfinner som har fått litt for mye ros
- Det å få noe til å virke som du hadde tenkt, det er veldig kjekt. Og at andre tror det er bra det du har laget. Og du får aksept for det.
Dette synes Ole Molaug fra Bryne på Jæren er det morsomste ved å være oppfinner. Hvordan har resultatet blitt for hans del? Har han fått mye ros? - Ja, litt for mye, svarer han.
Les videre.

Dette bør arbeidgiver og arbeidstaker vite om Lov om arbeidstakeroppfinnelser
En ansatt i offentlig eller privat virksomhet som gjør en patenterbar oppfinnelse, må forholde seg til sin arbeidsgiver, uansett om oppfinnelsen er gjort i arbeidstiden eller på fritiden. Det er en egen lov som regulerer slike forhold. Både arbeidsgiver og arbeidstaker bør kjenne innholdet i loven. Les og lær.

Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere

Er du uenig med arbeidsgiveren din?
Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser kan hjelpe deg i tvister.
Mekling er gratis, utgiftene dekkes av det offentlige.
Nemnda består av én formann og to medlemmer. Formannen er embetsdommer. Det ene medlemmet er fast, og er patentrettslig kyndig. Det andre medlemmet har teknisk innsikt innenfor det aktuelle området oppfinnelsen tilhører, og blir oppnevnt for hver enkelt sak.
Meklingsnemndas virksomhet er unntatt offentlighet, det vil si at allmennheten ikke har anledning til å se dokumentene i saken eller nemndas avgjørelse. Avgjørelsen er ikke bindene for partene i saken, og den vil ved søksmål tre inn som mekling istedenfor mekling i forliksrådet.

Ønsker du å vite mer om nemnda og dens virksomhet, er du velkommen til å ta kontakt med Patentstyret ved meklingsnemndas sekretær, Eirik Rødsand. E-post: eir@patentstyret.no

Er oppfinnelsen din ny?
Hvordan kan du vite om det du har funnet opp, er nytt? Start med søk på internett.
Her får du en enkel og grei innføring i hvordan du kan søke i internasjonale patentdatabaser.

Les videre

- Av og til kunne jeg ønske en akademisk tittel

- Det er ikke alltid så lett å bli anerkjent som fagperson hvis du ikke kan skilte med høyere utdannelse. Går det ikke an å få kjøpt seg et vitnemål?, spøker Torfinn Johnsen.
Sandnesmannen på 48 år vet hva han snakker om. I over femten år har han drevet som oppfinner på fulltid. Allerede i 1991 fikk han bred medieomtale da han lanserte en avgassrenser for biler. Den skulle erstatte katalysatoren. Han fikk til og med kontakt med et kanadisk miljøselskap, som skulle hjelpe ham videre. Men det var ikke lett å få innpass hos bilfabrikkene, som hadde investert store beløp i katalysatorfabrikker. Og dessuten: hva kan en norsk oppfinner lære ingeniørene i Detroit? Les videre

Ett år med
Oppfinnerskolen

Det var et nyskapende og dristig tiltak da Oppfinnerskolen startet Stå på!-programmet i februar 2001. Med små personalmessige og forholdsvis begrensede økonomiske ressurser tok en fatt på et ettårig program med inntil 12 deltakere.
Stå på!-programmet ble gjennomført etter planen. Deltakerne fikk stort sett en god opplæring, som gir dem nytte i deres rolle som oppfinnere. Oppfinnerskolen på sin side har fått verdifull erfaring og kan tilby et enda bedre program ved senere anledninger.
Det som fungerte best var den skolemessige delen av programmet. Det vil si det faglige og sosiale innholdet på samlingene. Hver deltaker fikk dessuten øvelse i å presentere sin idé og diskutere i grupper.
Bruk av mentor er viktig i slike programmer, og det har vært god kompetanse hos mentorene. Men det hersket nok litt usikkerhet om mentors rolle. Verkstedene på Gand videregående skole ble brukt i liten utstrekning. Alle som meldte seg, fikk plass på Stå på!-programmet. Kvaliteten på oppfinneridéene hadde sikkert vært bedre om en kunne velge blant et større antall søkere.
Den dag i dag, i morgen den deg. Alt ligger til rette for å gi nye oppfinnere hjelp og støtte til videreutvikling og kommersialisering av oppfinneridéer gjennom Stå på!-programmer.


Webmaster: Oppfinnernett
sigmund.alsvik@lyse.net

Oppfinnernett
er oppfinnernettverk
, der du får veiledning, kontakt og lærdom.

Oppfinnerne forandrer menneskene og verden mer enn generalene og statsmennene.
Paul Nizan


Verktøy for oppfinnere

Utvikling og kommersialisering av oppfinneridéer krever planlegging. Oppfinnernett har verktøy.


Har du en idé? 
Oppfinnernett gir gratis veiledning.
Du kan få gratis veiledning gjennom Oppfinnernett. Vi har kontakt med mange fagpersoner. Det kan være spørsmål om teknisk løsning, salgsmuligheter, økonomi, beskyttelse, finansiering, lisensavtaler osv.
Skriv spørsmålene dine på en e-post, som sendes til sigmund.alsvik@lyse.net. Din kontaktperson er Sigmund Alsvik, som har veiledet oppfinnere i 20 år. Du får garantert konfidensiell behandling. Sett i gang!


Enklere patentsøk
Hvis du er lei av å søke i flere patentdatabaser, kan du prøve


www.surfip.gov.sg. Den søker på én gang i databaser i Singapore, Japan, Canada, Taiwan, England, USA og i den europeiske databasen EPO. Det er patentdirektoratet i Singapore som står bak SurfIP.
Opplysningen om SurfIP er hentet fra et e-Nyhedsbrev utgitt av Center for Opfindelser & Kreativitet på Teknologisk Institut, Danmark.

http://opfind.teknologisk.dk


2004: Teknikkens år
I Tyskland har forskningsminister Edelgard Bulmahn utpekt 2004 til teknikkens år. Mer enn 2.500 arrangementer vil bli avholdt. Ett av hovedmålene er å gjøre teknikk interessant for unge mennesker. "Bare den som styrkes som ung oppfinner, kan senere bli en stor oppdager", uttaler forskningsministeren.
Forbundskansler Gerhard Schröder lover i sin nyttårstale støtte til tysk næringsliv. Han sier bl.a. "Vi vil se Tyskland på verdenstoppen, gjennom oppfinnelser, gjennom innovasjoner i forskning og teknikk. Også på områder der andre land i mellomtiden har tatt ledelsen."


Råd og tips om hvordan du starter for deg selv og tar vare på patenter o.l. finner du på Teknisk Ukeblads spesialside Bedriftshjelperen.
www.tu.no/bedriftshjelperen

Har du planer om å starte for deg selv, kan du ta etablererskole på internett. Den er gratis og er blitt svært godt mottatt. Se www.etablerer.no

Informasjon om hvordan starte og drive bedrifter i Norge finner du her: www.bedin.no


Nordatlantisk oppfinnernettverk
Det er nå etablert oppfinner- nettverk mellom Norge, Island, Grønland og Færøyene. Representanter fra disse landene har gjennom personlig møte og annen form for kontakt skapt et fellesskap, der man kan utveksle erfaringer og gi hverandre råd og hjelp. Målet er at oppfinnerne i våre land skal få bedre arbeidsvilkår.
det videre samarbeidet vil hvert land bygge ut internettjenester innen rådgivning, opplæring og kontaktformidling. I dette arbeidet skal deltakerne støtte hverandre på ulike måter.
deltakere er med i nettverket:
Island: Landsamband Hugvitsmanna (LHM), som er Islands oppfinnerforening. www.vortex.is/hugvit

Grønland: SULISA A/S, som er et utbyggingsselskap. www.sulisa.gl

Dukkeklærkolleksjon

Esther Sunde har designet en allsidig kolleksjon selskapsklær til dukker, nærmere bestemt til den verdenskjente BabyBorn-dukken.
Hun ønsker kontakt med firmaer eller privatpersoner som vil kjøpe kolleksjonen med tanke på å kommersialisere den. Produksjon av plaggene kan utføres for eksempel i Kina. Interesserte kan ringe Esther Sunde direkte i telefon 51 42 37 25, eller sende e-post til sigmund.alsvik@lyse.net