Oppfinnernett har som hovedmål å gjøre oppfinnelser lønnsomme for oppfinnere
 
NYTTIG
Fortrolighets-
avtale

Patent-
søknad.pdf

Lisensavtale

 
Her finner du gode linker:
patentstyret.no

.
Råd fra en erfaren oppfinner
Sverre Danielsen fra Sola har lang fartstid som oppfinner, og her oppsummerer han noen gode råd:
Når du søker patent og bruker patentbyrå, forsøk å få en fast pris for arbeidet. Husk tegninger til patentsøknaden.
Prøv å få flere bedrifter til å konkurrere om patentet, for da kan prosentsatsen for royalty bli høyere. Gi bedriftene en frist på tre måneder til å komme opp med forslag til lisensavtale.
Oppfinnere står fritt til å velge hvilke land i hele verden som patentet skal gjelde i. Husk at ambassadene kan gi råd og vink. Husk  ikke bare å kjøre pluss, men også minus i oppfinnelsen.
Bedriften
Utvikling av prototyp tar bedriften seg av, også patentbeskyttelse i andre  land, samt årsavgiften til oppfinnelsen er kommet i produksjon.
.

 

 


Oppfinneren Torfinn Johnsen fra Sandnes har lang og variert fartstid. Som oppfinnere flest har han opplevd både medgang og motgang.
- Viktig å fokusere på et langsiktig mål, sier han.
- Av og til kunne jeg ønske en akademisk tittel
- Det er ikke alltid så lett å bli anerkjent som fagperson hvis du ikke kan skilte med høyere utdannelse. Går det ikke an å få kjøpt seg et vitnemål?, spøker Torfinn Johnsen.
    Sandnesmannen på 48 år vet hva han snakker om. I over femten år har han drevet som oppfinner på fulltid. Allerede i 1991 fikk han bred medieomtale da han lanserte en avgassrenser for biler. Den skulle erstatte katalysatoren. Han fikk til og med kontakt med et kanadisk miljøselskap, som skulle hjelpe ham videre. Men det var ikke lett å få innpass hos bilfabrikkene, som hadde investert store beløp i katalysatorfabrikker. Og dessuten: hva kan en norsk oppfinner lære ingeniørene i Detroit?

Torfinn Johnsen er kanskje mest kjent for å ha funnet opp og utviklet en effektiv rensemetode for luftpartikler og lukt. Den fikk han Reodor-prisen for i 1996. Prisen ble utdelt i et Tande P-program i NRK fjernsynet, og Johnsen demonstrerte for hele Norge at metoden hans fungerte. Oppfinnelsen er blitt kommersialisert i selskapet Applied Plasma Physics (APP). Første leveranse av et større renseanlegg gikk til en fiskefôrfabrikk i Stavanger, der naboene lenge hadde klaget på lukten. Torfinn Johnsen fikk etter hvert mindre og mindre innflytelse i APP da siviløkonomene og sivilingeniørene rykket inn. Nå har han solgt seg ut av selskapet og er i gang med en ny viktig arbeidsoppgave.

”Plaster på klodens sår” bruker Stavanger Aftenblad som overskrift på en helsides omtale av Torfinn Johnsens nåværende prosjekt. I korthet går oppfinnelsen ut på produsere et stoff som skal fungere som membran og sprøytes fra fly og gi store ørkenområder ny, grønn start. Men først og fremst er dette et miljøprosjekt, som skal bidra til å redusere klodens CO2-utslipp. Torfinn Johnsen har fått god hjelp av ulike fagfolk, blant annet fra Planteforsks avdeling på Særheim på Jæren. Forsker Leiv Mortensen er i ferd med å gjennomføre en større test med biomembranen. – Vi kan ikke la være å prøve dette ut. Hvis det virker, kan det bli en svær sak. Forutsetningen er at Johnsens fysiske betraktninger holder stikk. Utfordringen nå er å skaffe dokumentasjon og finne ut om metoden kan tilpasses ulike økosystemer. Det er en omfattende oppgave. Og den krever en god del kapital. Min jobb er å være en slags plantenes talsmann i denne fasen, uttaler Leiv Mortensen til Stavanger Aftenblad. Det er etablert et selskap, Albedo Technology International as (ATI), med det formål å videreutvikle og kommersialisere oppfinnelsen.

Torfinn Johnsen har også fått en del medieoppmerksomhet i forbindelse med søksmål finansmannen Even J. Jordal anla mot ham. Saken dreide seg om rettigheter til aksjer i Applied Plasma Physics AS (APP). I Sandnes tingrett tape Johnsen to saker i januar i fjor og ble dømt til å overføre aksjer i APP til Even J. Jordal. Dommene ble anket, og i Gulating lagmannsrett ble det frifinnelse for Torfinn Johnsen, samtidig som Even J. Jordal ble dømt til å betale Johnsens saksomkostninger.

Som oppfinner har Torfinn Johnsen hatt en lang og kronglete vei å gå. Han har likevel opparbeidet seg en trygghet på seg selv og sine idéer. – Renseteknologien som APP bruker, er én av de beste som fins når det gjelder lukt og luftpartikler. Og det konseptet som ATI arbeider med, skal vise seg å bli en av de viktigste miljøoppfinnelsene, sier Johnsen ubeskjedent. – For en oppfinner gjelder det å tenke langsiktig og sikte mot klare mål.

Likevel er det ikke alltid lett for selvlærte oppfinnere når deres teorier strider mot fagekspertisen. Det kjente Johnsen på kroppen i forbindelse med utviklingen av renseteknologien. Og det opplever Johnsen nå ved utviklingen av økomembranen. Torfinn Johnsen ser likevel det positive i faglig motstand: - Skepsis fra større fagmiljøer er et godt tegn. Det viser at jeg holder på med noe ukjent og patentverdig, sier Torfinn Johnsen. 
 
Site Meter
Webmaster: Oppfinnernett

Den dag i dag, 
i morgen den dag
.
Når byråkraten rydder i arkivet sitt, tar han kopi av alle dokumentene som skal kastes.
Laurence J. Peter

.
Dukkeklær-
kolleksjon

Esther Sunde har designet en allsidig kolleksjon selskapsklær til dukker, nærmere bestemt til den verdenskjente BabyBorn-dukken.
Hun ønsker kontakt med firmaer eller privatpersoner som vil kjøpe kolleksjonen med tanke på å kommersialisere den. Produksjon av plaggene kan utføres for eksempel i Kina. Interesserte kan ringe Esther Sunde direkte i telefon 51 42  37 25, eller sende e-post til sigmund.alsvik@lyse.net